Maiscross Zeskamp Trekkertrek Solexen Karten Workshops Toneel

Jong Gelre

Jong Gelre is een jongerenvereniging die vooral bestaat uit Plattelands jongeren. Deze vereniging is opgedeeld in verschillende regio's. Eén van deze regio's is Terwolde-Nijbroek. Jong Gelre Terwolde-Nijbroek bestaat uit een groot aantal gezellige en enthousiaste jongeren uit de omgeving van Terwolde en Nijbroek. Dat Jong Gelre Terwolde-Nijbroek een levendige vereniging is blijkt wel, wij houden het al sinds 1930 vol.

Toneel 2018

Gijzeling in Wolverding

Pleun en Marcus hebben het plan opgevat de Burgerbank van Wolverding te beroven. Als renteniers met een bescheiden pensioentje, willen ze aldus trachten hun levensavond enigszins te verzoeten. De weliswaar goed voorbereide, maar niettemin gewaagde onderneming, mislukt echter volkomen, hetgeen grotendeels te wijten is aan de onervarenheid van het duo. Eenmaal bij de bank binnen, worden de goedmoedige bankrovers in tijd van niets en zonder het zelf te willen, levensgevaarlijke gijzelnemers. Dat is althans de stellige overtuiging van de politie en de media. Vandaar ook, dat het gebouw in tijd van niets omsingeld is door een zwaar bewapende speciale eenheid. Wat in de bank zelf echter werkelijk gaande is, brengt de twee helden spoedig tot vertwijfeling, temeer, daar gaandeweg blijkt, dat de gegijzelden van de nood een deugd hebben gemaakt en met serieuze moordplannen rondlopen. Of en hoe onze twee vrienden zich het vege lijf uit deze precaire situatie weten te redden, zullen de toeschouwers pas ontdekken aan het einde van deze ongetwijfeld boeiende en hilarische toneelavond.