Maiscross Zeskamp Trekkertrek Solexen Karten Workshops Toneel

Het Jong Gelre lied

(door de bossen, door de heide)

Van oudsher een lied dat bij elke afdeling van Jong Gelre bekend is en bij activiteiten gezongen wordt. Ook bij Jong Gelre Terwolde Nijbroek wordt dit lied bij enkele activiteiten gezongen.

 

    Platteland en drang tot leven, doet ons jong'ren samen gaan. Want we willen samen streven, naar een vrij en goed bestaan. Werken wij, zij aan zij, in verdraagzaamheid aan een betere tijd. Zeg kom aan, sluit je aan, onder de Jong Gelre faam.

    In de regio's van Jong Gelre, wonen leden velerlei. Alle streken en gewesten, plattelander wie ben jij. Boerderij, burgerij, vullen vrije tijd, in saamhorigheid. Hand in hand, in een band, voor 't behoud van het platteland.

    Ons Jong Gelre biedt haar leden, veel vermaak op elk gebied. Er op uit of discussiëren, en vergeet ontspanning niet. Vrij en blij, feesten wij, want gezelligheid kent bij ons geen tijd. Creatief of sportief, elk op zijn manier actief.